Pagpi-print

Pagpi-print, ito ay binubuong ng mga bata, at ang sinumang makakakita ng isang marka sa isang hayop para sa kanya, siya ay mabibigyan ng kahulugan sa kasaganaan ng kanyang mga kasalanan, at maaari siyang makakuha ng pakinabang sa isang tao mula sa isang hayop .