Sa isa sa mga lugar sa paligid nito

At sinumang makakakita na ito ay nasa isa sa mga lugar sa paligid nito ng mga dambana, kung gayon magiging mabuti ito sa anumang kaso .