May pininturahan siya mula sa kanyang buhok

At sinumang nakakakita na inilapat niya ang anumang bagay mula sa kanyang buhok, maging sa balbas, sa katawan, o sa ulo, kung gayon ito ay isang palamuti na hindi pinamulahan, at kung bumubuhos ay nagdurusa, at sinabi na sinumang nagpahid ng isang bagay na may amoy, iyon ang papuri at kabutihan .