Nakatago na patch

At kung sino man ang makakakita na mayroong isang patch sa ilalim, magpapakasal siya sa isang babae na may isang anak na babae .