Pumunta siya sa account

At ang sinumang nakakita na siya ay sumama sa kanya sa lugar ng pagtutuos ay nagpapahiwatig ng kapabayaan, sapagkat sinabi ng Makapangyarihan sa lahat: ~ Lumapit ka sa mga tao na ang account ay hindi nila pinapansin ay nahayag .~