Hindi siya pinapahiya ng Sultan

At sinumang nakakakita sa awtoridad kung ano ang pinapahiya niya ay kulang sa kanyang karangyaan, at kung nakikita niya ang pinalamutian siya, sa gayon siya ay laban doon .