Ang tick ship

Tungkol sa tick, bibigyan ng kahulugan ng gobernador .