Ibn Sirin at ang pugad

Sinabi ni Ibn Sirin: Sinumang makakakita ng isang ibon ng Umar na namumugad sa kanyang bahay o sa kanyang bahay, makakabuti sa kanya hanggang sa sukat ng halaga ng ibong iyon .