Karne ng baka

Karne ng baka : ipinapahiwatig nito ang pagkapagod, sapagkat ito ay mabagal sa pagtunaw, at nagsasaad ito ng kakulangan ng trabaho dahil sa pagiging masungit nito . At sinabing ang baka, kung inihaw, ay ligtas sa takot . At kung ang babae ng pangitain ay buntis, kung gayon siya ay manganganak ng isang lalaki, sapagkat sinabi ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat : ~ Kung siya ay dumating na may isang mabuting guya .~ Sa huling kwento . At ang lahat na sinalanta ng apoy sa paggising, sa pagtulog na siya nagkasala . At ang sinumang nakakakita sa pagtulog na parang kumakain ng karne ng toro, iniharap siya sa isang pinuno . Mabilis na mabilis ang guya na Alhniv Bishara, at maging ang ebanghelyo hangga’t sa labis na timbang , at sinabi na si Rizk at mayabong at ang kaligtasan ng takot, at ang lutong karne ay ginusto ang paglalakad sa kanyang pangitain, gayun din dapat ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat na salamat sa talata : ~ Ang mga mangkok na Kajawab kaldero mahigpit na Trabaho Al Dawood Salamat ~.