Mga ekspresyon at kumpanya

At ang ilan sa mga tagapagpahayag ay nagsabi, Ayaw ko ang pangitain ng pagkakaisa, sapagkat ang salawikain sa mga tao, ang pagkakaisa, ay apat na letra, kaya’t kung ang pagtaas ng paggambala ay itinaas, mananatili itong isang shirk, at kung itataas ang kaf, mananatili sa kasamaan, kaya’t walang mabuti dito sa mga tuntunin ng pangungusap .