At-Tariq

Sinumang magbigkas ng Surat Al-Tariq ay magbibigay inspirasyon sa maraming papuri .