Nahulog siya sa isang balon at wala siyang makitang mag-angat nito

At sinumang nakakita na siya ay nahulog sa isang balon at hindi makahanap ng sinumang maiangat nito, iyon ang libingan niya .